UNDERHOLDNING
Om ikke maten er nok, tilbyr vi også nå og da underholdning for våre gjester med både barnekor og grupper som IRIS.

Vi har også hatt besøk av Aud og Torhild med gitar og trekkspill på Kolonialen. Bildet nedenfor viser Frode på trekkspill.
Følg med på vår Facebook side og finn ut hvem som kommer for å gi deg et smil og litt danselyst i foten.

Barnekoret på Svartskog er det ferskeste tilskuddet til kulturlivet i bygda. De har holdt på siden 2008.

Svartskog barnekor var også med på å lage feststemning på begge familie-gudstjenestene og på julegrantenninga i Oppegård Kirke 2011.
underholdning bilder