HISTORIE
Den gamle kolonialen på Svartskog ble bygd av K. Alfred Nyborg i 1916. Her drev han bedriften sammen med sin kone Christina. I bygget har det vært landhandel, postkontor og telefonsentral. Senere ble kolonialen overtatt av sønnen Kjell Nyborg som holdt på til 1988. Da telegrafen i 1929 etablerte Svartskog telegrafstasjon måtte posten følge etter. Slik dukker navnet Svartskog opp for første gang. Etter sigende stammer navnet fra en villa ved sjøen som lensmannen bygget.

Etter krigen drev familien Nyborg "post i butikk" til 1965. Lov om postkasser fra 1952 påla ellers alle å ha en slik på eller ved huset. Først i 1988 flyttet Svartskog postkontor inn i eget hus i krysset Roald Amundsens vei/ Framveien. Da hadde 1420 Svartskog eksistert i 20 år. I 1996 ble det nedlagt til fordel for "Post i butikk".

Supermarkedene som dukket opp på Kolbotn gjorde nok sitt til at kundegrunnlaget ble for lite til at det var økonomisk forsvarlig og holde butikken oppe lenger, så i 1988 var det "kroken på døra".

Det var ikke noe virksomhet på den gamle kolonialen helt frem til frem til våren 2011, da familien Almqvist-Snilsberg kjøpte "Nyborg".

Cecilie Steensen Skovholt med familie flyttet inn på kolonialen februar 2015.
historie bilder